01

Vlastnosti

Nízkoemisní ekologické brikety, vyrobené bez přídavných pojiv, aditiv nebo jiných příměsí.
Dřevní brikety garantují efektivní spalování, odpovídající přísným emisním normám a současně umožňují vysoký uživatelský komfort. Naše brikety se vyznačují vysokou výhřevností po celou dobu hoření a dlouhým žhnutím (4 - 8 hodin dle druhu topeniště). Při jejich spalování vzniká pouze malé množství kouře bez škodlivých plynů. Popel z těchto dřevěných briket je vhodný jako hnojivo na zahrádky nebo do kompostu.

Námi dodávané dřevěné brikety splňují přísné evropské normy vztahující se na paliva z biomasy, které jsou určené na topení v různých druzích lokálních topenišť včetně tepelné úpravy pokrmů.

Brikety jsou vhodné pro použití v:

  • v kachlových kamnech a sporácích,
  • moderních zplynovacích kotlích na dřevoplyn,
  • kombinovaných kotlech na tuhá paliva,
  • krbech a krbových pecích,
  • kotlích centrálního vytápění na pevná paliva.

02

Výroba

Složení briket bylo vyvinuto ve Vědeckotechnickém parku Dobříš ve spolupráci s vysokými školami za účelem dosažení nízkých emisí ze spalování briket (minimální obsah síry) při zachování vysoké výhřevnosti a dlouhé doby hoření brikety z odpadního dřeva, které by jinak skončilo nevyužito. Při výrobě jsou dodržovány veškeré legislativní požadavky, především s ohledem na ochranu životního prostředí (bezodpadová technologie, dodržení emisních limitů, plnění cílů oběhového hospodářství, …) a vysokou kvalitu konečného výrobku. Dle přesně stanovené receptury je z dřevních pilin (50%) a dřevní štěpky (50%) listnatých i jehličnatých stromů namíchána vstupní směs do briketovací linky, kde dojde k další homogenizaci této směsi, jejímu vysušení (vyrobené brikety mají obsah vody nižší než 8%) a za vysokého tlaku (1,2 kg/dm3) slisování do briket o tvaru válce s průměrem 7 cm a délkou cca 30 cm.


“Brikety jsou vyráběny pouze z čistého dřeva bez použití jakýchkoliv aditiv”Oproti jiným tuhým palivům jsou dřevní brikety šetrné k životnímu prostředí. Jedná se o obnovitelný zdroj energie, k jehož výrobě bylo využito odpadní dřevo z prořezávek a z údržby městské zeleně, které by jinak skončilo na skládkách. Při spalování čisté rostlinné biomasy se nenavyšuje skleníkový efekt jako při spalování fosilních paliv a do ovzduší se neuvolňují škodlivé látky jako např. při spalování uhlí.

Brikety jsou ručně baleny do recyklovatelných papírových obalů po 9 kusech. Balením briket do kartonové krabice vyrobené z recyklovaného papíru namísto do plastové folie šetříme životní prostředí a nepřispíváme tak k zahlcení světových oceán plastovým odpadem.

Jsem zapojeni do kolektivního systému sběru a využívání odpadů z obalů prostřednictvím autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s. – děkujeme že třídíte.

03

Parametry

Složení briket bylo vyvinuto ve VTP Dobříš ve spolupráci s vysokými školami za účelem dosažení nízkých emisí (minimální obsah síry) při zachování vysoké výhřevnosti a dlouhé doby hoření.

Výhřevnost: 15,5 – 16,5 MJ/kg suchého vzorku
Spalné teplo: 17,5 – 18,5 MJ/kg suchého vzorku
Obsah vody: max. 8 %
Obsah popela: max. 2 %

Rozměry 1 brikety:
délka 30 cm
šířka 7 cm
váha 1,27 kg +/- 5%